محاسبه کارمزد مشاوران املاک کرمانشاه
نرخنامه مشاوران املاک کرمانشاه

بر اساس مصوبه مورخه 12/6/1381 کمیسیون نظارت بر مجامع امور صنفی کرمانشاه نرخ حق العمل دفاتر مشاورین املاک بشرح ذیل تعیین می گردد.

  1. کمیسیون خرید و فروش املاک، مستغلات و زمین تا مبلغ بیست میلیون تومان نیم درصد از هر طرف جمعا یک درصد از طرفین و مازاد بر بیست میلیون تومان از هر طرف معامله یک چهارم درصد (25 صدم درصد) جمعا نیم درصد از طرفین دریافت می گردد.
  2. کمیسیون رهن و اجاره مغازه و املاک بابت هر ده میلیون ریال قرض الحسنه مبلغ هفتاد و پنج هزار ریال و یک چهارم اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه و دریافت می گردد.
  3. طرفین معامله ملزم به پرداخت مبلغ کمیسیون با احتساب مالیات بر ارزش افزوده آن می باشند.

طبق ماده 352 قانون تجارت، در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود. مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.